حسابداری آنلاین آمرال

استاندارد حسابداری شماره 10: کمکهای بلاعوض دولت

16 مرداد 1402 دسته بندی : حسابداری
استاندارد شماره 10 حسابداری درباره کمک‌های بلاعوض دولت و دیگر نوعی کمک‌های دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این استاندارد به شرکت‌ها و سازمان‌ها کمک می‌کند تا کمک‌های مالی و بلاعوضی که از سوی دولت دریافت می‌کنند، به درستی ثبت و گزارش شوند.
استاندارد-حسابداری-شماره-10-کمکهای-بلاعوض-دولت
دولت در این استاندارد:
دولت شامل وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها و ارگان‌های دولتی، شرکت‌هایی که بیش از 50% سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است و سایر مؤسساتی که بر اساس قوانین تشخیص دولتی می‌یابند.
درآمد عملیاتی در این استاندارد:
این مفهوم به افزایش در حقوق صاحبان سرمایه منجر می‌شود، به‌جز مواردی که به طور مستقیم به فعالیت‌های اصلی و مداوم واحد تجاری مرتبط نیست.
کمک دولت:
کمک دولت به فرآیندی اشاره دارد که دولت به منظور فراهم کردن مزایای اقتصادی برای یک واحد تجاری خاص یا گروهی از واحدهای تجاری، با رعایت قوانین و مقررات مشخص، انجام می‌دهد. بر اساس هدف‌ها و مقاصد استاندارد شماره 10 حسابداری، مزایایی که تنها به‌طور غیرمستقیم و از طریق انجام فرآیندهایی که تأثیری روی شرایط کلی تجارتی دارند، فراهم می‌شوند، مانند تهیه زیرساخت‌های زیربنایی در مناطق در حال توسعه یا تحمیل محدودیت‌های تجاری بر رقبا، به عنوان کمک‌های دولت در نظر گرفته نمی‌شوند.
کمک‌های بلاعوض دولت:
به این معناست که دولت به واحد تجاری دارایی انتقال می‌دهد یا از خروج آن از واحد تجاری جلوگیری می‌کند، در ازای رعایت برخی شرایط، برای زمان گذشته یا آینده و مرتبط با فعالیت‌های واحد تجاری. کمک‌های دولت که ارزش منصفانه آن‌ها به‌نحو معقولی قابل تعیین نیست و همچنین معاملاتی که نمی‌توان آن‌ها را از فعالیت‌های عادی واحد تجاری تمیز داد، به عنوان کمک‌های بلاعوض دولت در نظر گرفته نمی‌شوند.
ارزش منصفانه:
مقداری است که خریدار و فروشنده مطلع و تمایل دارند به طور معمول یک دارایی را در یک معامله حقیقی و در شرایط عادی مبادله کنند.