حسابداری آنلاین آمرال

استاندارد حسابداری شماره 11: حسابداری داراییهای ثابت مشهود

21 مرداد 1402 دسته بندی : حسابداری
هدف این استاندارد حسابداری شماره 11: حسابداری داراییهای ثابت مشهود، تعیین روش مناسب برای حسابداری دارایی‌های ثابت مشهود است تا کاربران صورت‌های مالی بتوانند اطلاعات مرتبط با سرمایه‌گذاری واحد تجاری در این دارایی‌ها و تغییرات آن را تشخیص دهند.
استاندارد-حسابداری-شماره-11-حسابداری-داراییهای-ثابت-مشهود

دامنه کاربرد استاندارد حسابداری شماره 11:

این استاندارد باید در حسابداری تمام دارایی‌های ثابت مشهود به‌کار گرفته شود، به‌جز در موارد زیر:
الف. دارایی‌های زیستی مرتبط با فعالیت‌های کشاورزی (استاندارد حسابداری شماره 26).
ب. امتیاز معادن، ذخایر مواد معدنی مانند نفت و گاز طبیعی و منابع مشابهی که احیاء‌پذیر نیست.
ج. دارایی‌های ثابت مشهود که طبق استاندارد حسابداری شماره 31 به عنوان دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده، به‌صورت مستقل یا در قالب یک مجموعه واحد، به عنوان دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش طبقه‌بندی شده باشند.
تعریف دارایی ثابت مشهود:
دارایی ثابت مشهود به دارایی مشهودی اطلاق می‌شود که:
الف. برای استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری توسط واحد تجاری نگهداری می‌شود، و
ب. انتظار رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد.
تعریف مبلغ بازیافتنی:
مبلغ بازیافتنی عبارت است از:
خالص ارزش فروش یا ارزش اقتصادی یک دارایی، هر کدام بیشتر باشد.
تعریف ارزش باقیمانده:
مبلغ برآوردی که واحد تجاری در حال حاضر می‌تواند از واگذاری دارایی پس از کسر مخارج برآوردی واگذاری بدست آورد، با این فرض که دارایی در وضعیت متصور در پایان عمر مفید باشد.
تعریف ارزش منصفانه:
مبلغی است که خریداری مطلع و مایل و فروشنده‌ای مطلع و مایل می‌توانند در معامله‌ای حقیقی و در شرایط عادی، یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند.
شناخت دارایی:
یک قلم دارایی ثابت مشهود زمانی به عنوان دارایی شناخته می‌شود که:
الف. جریان منافع اقتصادی آینده مرتبط با دارایی به داخل واحد تجاری محتمل باشد، و
ب. بهای تمام شده دارایی برای واحد تجاری، به گونه‌ای اندازه‌گیری‌پذیر قابل اندازه‌گیری
اجزای بهای تمام شده:
 1. قیمت خرید شامل عوارض گمرکی و مالیاتهای غیر قابل استرداد خرید، پس از کسر تخفیفات تجاری.

 2. هرگونه مخارج مرتبط مستقیم یا غیرمستقیمی که برای رساندن دارایی به وضعیت قابل بهره‌برداری تحمل می‌شود.

 3. برآورد اولیه مخارج پیاده‌سازی و برچیدن دارایی و بازسازی محل آن براساس ارزش فعلی آن مخارج در زمان تحصیل دارایی.

نمونه‌هایی از مخارج‌ مرتبط‌ مستقیم یا غیرمستقیم‌:
 • هزینه حقوق و مزایای کارکنانی که بطور مستقیم در ساخت دارایی ثابت مشهود مشارکت داشته‌اند.
 • مخارج آماده‌سازی محل نصب.
 • مخارج حمل و نقل اولیه.
 • مخارج نصب و مونتاژ.
 • مخارج تولید آزمایشی دارایی، پساز کسرخالص عواید حاصل از فروش اقلام تولید شده.
 • حق‌الزحمه خدمات فنی و حرفه‌ای.
 • مخارج سربار عمومی مرتبط با رساندن دارایی به وضعیت قابل بهره‌برداری مانند حقوق مدیر پروژه‌های سرمایه‌ای.
نمونه‌هایی ازمخارجی که در بهای تمام شده داراییهای ثابت مشهود منظور نمی‌شود:
 • مخارج افتتاح تأسیسات جدید.
 • مخارج معرفی کالا یا خدمات جدید (شامل مخارج تبلیغات و آگهی).
 • مخارج برقراری فعالیتهای تجاری در مکانهای جدید یا با مشتریان جدید.
 • مخارج اداری به استثنای موارد مرتبط با داراییهای ایجاد شده.
توقف شناسایی مخارج در مبلغ دفتری دارایی ثابت مشهود زمانی متوقف می‌شود که دارایی به وضعیت و شرایط لازم برای بهره‌برداری رسیده باشد. بنابراین مخارج تحمل شده از بابت استفاده یا جابجایی یک دارایی ثابت مشهود به مبلغ دفتری آن افزوده نمی‌شود.
برخی نکات در مورد شمول یا عدم شمول مخارج در ارزش دفتری دارایی ثابت مشهود:
 1. درآمد و هزینه‌های مرتبط با عملیاتی که در رابطه با ساخت یا توسعه یک دارایی ثابت مشهود صورت می‌گیرد، اما برای رساندن آن به وضعیت قابل بهره‌برداری ضروری نیست، در صورتی که سود یا زیان ایجاد کند، در سرفصلهای درآمد و هزینه مربوط منعکس می‌شود.

 2. هرگاه واحد تجاری یکی از دارایی‌هایی که در روال عادی عملیات تجاری تولید می‌کند، را به‌عنوان دارایی ثابت مشهود مورد استفاده