حسابداری آنلاین آمرال

استاندارد های حسابداری به زبان ساده

14 مرداد 1402 دسته بندی : حسابداری
استانداردهای حسابداری یک مجموعه قواعد و دستورالعمل‌ هایی هستند که شرکت‌ ها و سازمان‌ ها باید در ثبت و گزارش دادن اطلاعات مالی خود پیروی کنند. این استاندارد ها به عنوان یک زبان مشترک برای تبادل اطلاعات مالی در سراسر جهان عمل می‌کنند. در ادامه ، استانداردهای حسابداری مهم به زبان ساده توضیح داده می‌شوند:
استاندارد-های-حسابداری-به-زبان-ساده
IFRS (استانداردهای حسابداری مالی بین‌المللی): این استانداردها به شرکت‌ها کمک می‌کنند که در گزارش دادن درآمد، دارایی‌ها، بدهی‌ها، و سایر اطلاعات مالی از یک نقطه نظر جهانی و یکپارچه استفاده کنند. به این ترتیب، مقایسه و تحلیل اطلاعات مالی بین شرکت‌ها و مناطق مختلف تسهیل می‌شود.

GAAP (استانداردهای حسابداری عمومی): در ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر، استانداردهای GAAP وجود دارند. این استانداردها تعیین می‌کنند چگونه شرکت‌ها باید اطلاعات مالی خود را ثبت کنند و در چه شکلی گزارش دهند.

IFRS for SMEs (استانداردهای حسابداری مالی بین‌المللی برای SMEها): این استانداردها به شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEها) کمک می‌کنند که اطلاعات مالی خود را به یک روش ساده و مناسب برای اندازه کوچکتر گزارش دهند.

IAS (استانداردهای حسابداری بین‌المللی): این استانداردها همانند IFRS هستند، با این تفاوت که قبلاً منتشر شده‌اند و اکنون توسط IFRS جایگزین شده‌اند. این استانداردها نیز به تنظیم شیوه ثبت و گزارش اطلاعات مالی کمک می‌کنند.

FASB (استانداردهای حسابداری تالار اوراق بهادار و اوراق بهادار): در ایالات متحده، FASB مسئول تعیین استانداردهای حسابداری است. این استانداردها به تنظیم نحوه تدوین گزارش‌های مالی و تفسیر اطلاعات مالی کمک می‌کنند.

CAS (استانداردهای حسابداری کانادا): در کانادا، CAS مشابه FASB در ایالات متحده است و مسئول تعیین استانداردهای حسابداری برای شرکت‌ها و سازمان‌ها در این کشور می‌باشد.

این استانداردها به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا اطلاعات مالی خود را به صورتی قابل فهم و قابل مقایسه گزارش دهند، تصمیم‌گیری‌های بهتری را انجام دهند و به اطمینان ذینفعان از صحت و قابل اعتماد بودن اطلاعات مالی خود برسند.