حسابداری آنلاین آمرال

استاندارد شماره 4 حسابداری: بدهی های احتمالی

16 مرداد 1402 دسته بندی : حسابداری
حسابداری بدهی‌ های احتمالی و دارایی‌های احتمالی به عنوان بخشی از حسابداری و گزارش‌دهی مالی به شرکت‌ها کمک می‌کند تا با رسیدگی به ریسک‌ها و تعهدات مالی محتمل خود، اطلاعات دقیق‌تری ارائه دهند. این مفاهیم مرتبط با مباحث زیر هستند:
استاندارد-شماره-4-حسابداری-بدهی-های-احتمالی

بدهی‌های احتمالی (Liabilities):

بدهی‌های احتمالی به تعهدات مالی کمتر از یک احتمال وقوع و یا مبلغ دقیق آنها ندارند، اما احتمالی است که در آینده به وقوع بپیوندند. برای مثال، دعاوی حقوقی ممکن است به طور غیرمنتظره منجر به پرداخت مبالغی شوند. حسابداری بدهی‌های احتمالی شامل تخمین هزینه‌ها و تعهدات مالی ممکن است.

دارایی‌های احتمالی (Contingent Assets):

دارایی‌های احتمالی دارایی‌هایی هستند که وقوع و یا میزان دقیق آنها تضمین نشده است، اما احتمالی وجود دارد که در آینده تاثیری روی مالیات، درآمد یا سایر جنبه‌های مالی داشته باشند. مثلاً یک دعوای حقوقی ممکن است به نفع شرکت حل شود و به طور غیرمنتظره به درآمد اضافه کند.

تفاوت اصلی بین بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی این است که در مورد بدهی‌ها، احتمالی وجود دارد که باید به وقوع بپیوندند و شرکت به طور محتمل مبلغی را پرداخت کند، در حالی که در مورد دارایی‌های احتمالی، احتمالی وجود دارد که شرکت به طور محتمل سودی را کسب کند. شرکت‌ها در گزارشات مالی خود باید به بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی اشاره کنند و توضیح دهند که چگونه این عوامل ممکن است تاثیری روی مالیات، میزان سود یا دیگر جنبه‌های مالی داشته باشند. این اطلاعات به ذینفعان کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های بهتری در مورد سرمایه‌گذاری یا همکاری با شرکت انجام دهند.