آرشیو موتور اسپورت

خلاصه مسابقه فرمول یک گرندپری برزیل 2023 8:01
فرمول یک خلاصه مسابقه فرمول یک گرندپری برزیل 2023

خلاصه مسابقه قرار گرفت. مکس توانست 17 همین برد خود را در این فصل جشن بگیرد. لکلرک در دور فورمیشن از مسابقه خارج شد. لندو و آلونسو توانستند دوم و سوم ش...

خلاصه مسابقه اسپرینت گرندپری برزیل فرمول یک 2023 7:10
فرمول یک خلاصه مسابقه اسپرینت گرندپری برزیل فرمول یک 2023

ورستپن برنده مسابقه اسپرینت گرندپری برزیل در سائوپائولو شد. لندو نوریس که مسابقه را از پل پوزیشن آغاز کرده بود در پیچ اول لیدری را از دست داد تا نهایت...

خلاصه تعیین خط اسپرینت گرندپری برزیل فرمول یک 2023 6:05
فرمول یک خلاصه تعیین خط اسپرینت گرندپری برزیل فرمول یک 2023

اسپرینت شوت آت هم در گرندپری برزیل برگزار شد و اینبار مکلارن بود که با لندو نوریس توانست با 6 صدم ثانیه برتری را از ردبول و ورستپن بگیرد.آلونسو و اکون...

خلاصه تعیین خط گرندپری برزیل فرمول یک 2023 7:10
فرمول یک خلاصه تعیین خط گرندپری برزیل فرمول یک 2023

تعیین خط گرندپری سائو پائولو برزیل 2023 انجام شد و ورستپن توانست پول پوزیشن را بدست بیاورد. در کیو 3 راننده ها فقط توانستند یک دور بزنند و هوا به طور...

خلاصه تمرین اول گرندپری برزیل 2023 3:04
فرمول یک خلاصه تمرین اول گرندپری برزیل 2023

تمرین اول گرندپری برزیل به پایان رسید و دو فراری سریعترین دورها را به خود اختصاص دادند. ورستپن برای اینکه لاستیک نگهداره, در گاراژ ماند و غیر از چند د...

خلاصه مسابقه گرندپری مکزیک فرمول یک 2023 8:10
فرمول یک خلاصه مسابقه گرندپری مکزیک فرمول یک 2023

مسابقه دیدنی مکزیک به اتمام رسید و ورستپن برای 16 ام مین بار در این فصل برنده گرندپری شد. در پیچ اول مسابقه پرز که در خانه مسابقه میداد با لکلرک برخور...

خلاصه تعیین خط گرندپری مکزیک فرمول یک 2023 8:10
فرمول یک خلاصه تعیین خط گرندپری مکزیک فرمول یک 2023

چارلز لکلرک توانست با یک دور فوق العاده پل پوزیشن گرندپری مکزیک را از آن خود کند. اما آیا می تواند در مسابقه هم این روند را ادامه دهد؟ یا مانند پل پوز...

خلاصه تمرین دوم گرندپری مکزیک فرمول یک 2023 2:29
فرمول یک خلاصه تمرین دوم گرندپری مکزیک فرمول یک 2023

تمرین دوم گرندپری مکزیک برگزار شد که ورستپن سریعترین بود. خلاصه آن را می توانید اینجا ببینید.

خلاصه تمرین اول گرندپری مکزیک فرمول یک 2023 3:04
فرمول یک خلاصه تمرین اول گرندپری مکزیک فرمول یک 2023

تمرین اول گرندپری مکزیک فرمول یک برگزار شد و خلاصه آن را می توانید اینجا ببینید.

آنالیز مسابقه گرندپری آمریکا 2023 با جولیان پالمر 30:00
آنالیز آنالیز مسابقه گرندپری آمریکا 2023 با جولیان پالمر

در این برنامه که هر سه شنبه بعد از مسابقات پخش میشود , جولیان پالمر تمام زوایا، تله‌متری و فیلم‌های آرشیو را بررسی و وقایع کلیدی آخرین گرندپری آمر...