ویدئو قبلی

Tech Talk ساخت یک ماشین فرمول یک از ابتدا
12:00

ویدئو بعدی

فرمول یک چرا رعایت محدودیت های پیست در اتریش مشکل بود؟
12:00

Share

پدوک پشت صحنه اولین حضور ریکاردو برای عکاسی در آلفاتئوری

اولین روزی که ریکاردو به آلفاتئوری برگشت فرستادنش برای عکاسی و این ویدئو , پشت صحنه اولین حضورش به عنوان راننده آلفاتئوری هستش

ویدئوهای مشابه

دیدگاه

ارسال دیدگاه

برای ارسال دیدگاه وارد شوید